ვანის საკათედრო ტაძარი

წმინდა ნინოს მშობლების, ღირსი ზაბულონისა და სოსანას სახელობის საკათედრო ტაძარი

ვანის საკათედრო ტაძარი

არქეოლოგიური აღმოჩენა

ვანის საგანძური ქართველი ხალხის წარსულის სიდიადეს ასახავს. აქ აღმოჩენილმა ექსპონანტებმა არაერთხელ განაცვიფრა როგორც საქართველო, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნები.

არქეოლოგიური აღმოჩენა
იმოგზაურე საქართველოში Whine Started Here

ტერიტორიული ორგანოები

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

 1. ქ. ვანის ტერიტორიული ორგანო
 2. ციხესულორის ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფელი ციხესულორი)
 3. შუამთის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები შუამთა, ჭყვიში)
 4. მთისძირის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები მთისძირი, ჭაგან-ჭყვიში)
 5. მუქედის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ზედა მუქედი, ქვედა მუქედი)
 6. ტობანიერის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ტობანიერი, კუშუბოური, მიქელეფონი)
 7. ზედავანის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ზედავანი, ტყელვანი)
 8. ყუმურის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ყუმური, მაისოური, დუცხუნი)
 9. გადიდის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები გადიდი, ონჯოხეთი)
 10. სალხინოს  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები სალხინო, ზენობანი)
 11. დიხაშხოს  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები დიხაშხო, ისრითი, ციხისუბანი)
 12. სულორის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფელი სულორი)
 13. ძულუხის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფელი ძულუხი)
 14. ბზვანის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ქვედაბზვანი, ზედაბზვანი)
 15. ამაღლების  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ამაღლება, ინაშაური)
 16. ზეინდრის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ზეინდარი, შუაგორა)
 17. სალომინაოს  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები სალომინაო, ბაგინეთი)
 18. ფერეთას  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები ფერეთა, ბაბოთი)
 19. გორას  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები გორა, ზედა გორა)
 20. საპრასიის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები საპრასია, რომანეთი)
 21. უხუთის  ტერიტორიული ორგანო (სამოქმედო ტერიტორია - სოფლები უხუთი, იმერუხუთი)